Erb

 

Modrý erb zobrazuje zlatý griffin v nekontrolovatelné póze, která drží hrozen. Symbolika griffinu znamená odvahu, vzdor, bdělost a strážce pokladu. Neobvyklá póza znamená připravenost bojovat. Modrá tinktura znamená čest, slávu, poctivost, loajalitu a stálost. Tinktura ze zlatého kovu znamená majestát, pověst, nadřazenost, důstojnost a bohatství a je udělována za zvláštní zásluhy. Klastr symbolicky představuje hlavní větev obyvatel Vinice.

odkazy:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj